تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
کود مایع N.UP (ان.آپ)

کود مایع N.UP (ان.آپ)

از بین تمام مواد مغذی ضروری، نیتروژن به مقدار وسیع توسط گیاهان مورد نیاز می باشد. نیتروژن بین 1 تا 6 درصد محتوای بافت گیاه را تشکیل می دهد.وجود مقادیر فراوان ازت قابل استفاده در خاک در مراحل اولیه رشد گیاه باعث افزایش رشد و در نتیجه بالغ شدن سریع گیاه می گردد. فرم های نیتروژن قابل دسترس برای جذب گیاهان به سه شکل نیتراتی،آمونیاکی و آمونیمی می باشد. نیتروژن یک عامل ضروری در ساختار اسیدهای آمینه و تولید پروتئین است. همچنین یک مؤلفه مهم در اسیدهای نوکلئیک و DNA می باشد. نیتروژن نقش برجسته ای در ساختار کلروفیل، فرآیند فتوسنتز و تشکیل کربوهیدرات دارد. لازم به ذکر است که فتوسنتز در معرض نیتروژن کافی اتفاق می افتد که باعث تولید ماده کلروفیل می گردد.

علائم کمبود نیتروژن

• افزایش برگ های زرد مخصوصا برگ های پیر در قسمت پایین گیاه
• افزایش برگ های سبز کمرنگ در سراسر گیاه
• ایجاد رنگ زرد، قرمز و بنفش مايل به قرمز در اواخر دوره رشد در نتیجه تجمع رنگیزه آنتوسیانین
• ایجاد طوقه چوبی و ضعیف در گیاه
• کاهش رشد رویشی تمام قسمت های گیاه و کاهش عملکرد محصول
• کاهش عملکرد دانه ذرت و گندم از طریق کاهش تعداد و وزن دانه ها

علائم کمبود نیتروژن


ن : زعیم
ت : چهارشنبه 9 اسفند 1396
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)